Analiza składu ciała

Jak przygotować się do badania
Idealnie dla pomiarów jest spełnić określone kryteria, ponieważ zwiększy to rzetelność otrzymanych wyników
 • Nie należy pić ani spożywać posiłków bezpośrednio przed pomiarem
 • Nie należy spożywać alkoholu na 24godz przed pomiarem
 • Nie należy wykonywać aktywności fizycznej tuż przed pomiarem
 • Należy oczyścić dłonie i stopy ( nie natłuszczać różnymi rodzajami kremów)
 • Przed wykonaniem badania należy zdjąć biżuterię
Przeciwwskazania do badania
 • Osoby z wszczepionym rozrusznikiem/ defibrylatorem serca
 • Osoby cierpiące na padaczkę
 • Kobiety w ciąży
Opis analizatora
Segmentowy Wieloczęstotliwościowy Analizator Składu Ciała Tanita MC- 780 S MA
 • Odczyt parametrów pomiarowych dla całego ciała zawiera:
 • Masa ciała w kg
 • Całkowita zawartość wody
 • Całkowita zawartość wody w organizmie w %
 • Masa tkanki tłuszczowej w procentach % dokładność 0.1%
 • Masa tkanki tłuszczowej w kilogramach kg
 • Masa tkanki mięśniowej w kilogramach kg
 • Masa tkanki beztłuszczowej FFM w kg
 • Indeks masy ciała
 • Masa kości w kilogramach kg
 • Physique rating (niezależne od spadku wagi, różnice w proporcji tkanki tłuszczowej i masy mięśni)
 • Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
 • BMR - Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal
 • Całkowita zawartość wody TBW w kg skala co 0.1kg
 • Całkowita zawartość wody TBW w % skala co 0.1%
 • Woda wewnątrz komórkowa ECW w kg skala co 0.1 kg
 • Woda zewnątrz komórkowa ICW w kg skala co 0.1 kg
 • Wskaźnik wody wew.kom. do zewn.kom. ECW/TBW w % skala co 0.1%
 • Wykres stosunku wody wew.kom do zewn.kom ECW/TBW

Odczyt parametrów pomiarowych dla poszczególnych segmentów ciała zawiera:
 • Masa mięśni - skala co 0.1 kg
 • Wskaźnik masy mięśni w segmentach ciała w skali od -4 do +4 skala co 1
 • Tkanka tłuszczowa w % skala co 0.1%
 • Tkanka tłuszczowa w kg skala co 0.1 kg
 • Wskaźnik tkanki tłuszczowej w segmentach ciała od -4 do +4 skala co 1
 • Oszacowanie równowagi rozłożenia masy mięśni